วันอาสาฬหบูชาชวนเพื่อนรับโบนัสสูงสุด 2,000 บาท
วันอาสาฬหบูชาชวนเพื่อนรับโบนัสสูงสุด 2,000 บาท(500x400)
ผู้แนะนำ ผู้ถูกแนะนำ
รับโบนัส「วันอาสาฬหบูชาชวนเพื่อนรับโบนัสสูงสุด
2,000 บาท」จำนวนครั้ง:ไม่จำกัดจำนวน
สมัครเพื่อรับ「วันอาสาฬหบูชาเชิญมารับโบนัส 50
บาท」จำนวนครั้ง:
สมาชิกใหม่แต่ละรายสามารถถูกแนะนำได้เพียงครั้งเดียวแ
ละรับโบนัส 1 ครั้ง
คุณสมบัติของผู้แนะนำ คุณสมบัติของผู้ถูกแนะนำ
✓ ก่อนเปิดบัญชีเพื่อสมัครเป็น「ผู้แนะนำ」
ทางเว็บไซต์อนุญาตให้สมาชิก 1 ท่าน มีเพียง 1
บัญชีสมาชิกเท่านั้นและไม่สามารถใช้ร่วมกันกับผู้อื่น
หากตรวจสอบพบสมาชิกครอบครองหลายบัญชีเพื่อส
มัครรับสิทธิ์โบนัสต่าง ๆ
ทางเราจะดำเนินการยกเลิกบัญชีและยึดกำไรทั้งหมด
✓ ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จ
✓ ยืนยันอีเมลสำเร็จ
✓ อัพโหลดรูปบัตรประจำตัวประชาชนที่มีความละเ
อียดและชัดเจนสำเร็จ
(ยืนยันผ่านทางพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า)
✓ ในระหว่างวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2020 ไปจนถึงวันที่
31 เดือนกรกฎาคม เวลา 23:59:59 น.
ทางเว็บไซต์อนุญาตให้สมาชิก 1 ท่าน มีเพียง 1
บัญชีสมาชิกเท่านั้นและไม่สามารถใช้ร่วมกันกับผู้อื่น
หากตรวจสอบพบสมาชิกครอบครองหลายบัญชีเพื่อส
มัครรับสิทธิ์โบนัสต่าง ๆ
ทางเราจะดำเนินการยกเลิกบัญชีและยึดกำไรทั้งหมด
✓ ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำเร็จ
✓ ยืนยันอีเมลสำเร็จ
✓ อัพโหลดรูปบัตรประจำตัวประชาชนที่มีความละเ
อียดและชัดเจนสำเร็จ
(ยืนยันผ่านทางพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า)
✓ ฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุดไม่จำกัด
ฝากครั้งแรกต้องไม่นำไปสมัครเพื่อรับโปรโมชั่นใด
ๆ จำเป็นต้องใช้ยอดเพื่อเดิมพันสำเร็จ
วิธีการสมัครโปรโมชั่น「วันอาสาฬหบูชาชวนเพื่อนรับโบนัสสูงสุด 2,000 บาท」 วิธีการสมัครโปรโมชั่น「วันอาสาฬหบูชาเชิญมารับโบนัส 50 บาท」
1. หลังจากที่「ผู้แนะนำ」และ「ผู้ถูกแนะนำ」
รับโบนัส「วันอาสาฬหบูชาเชิญมารับโบนัส 50
บาท」
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอสมัครรั
บโบนัส 「วันอาสาฬหบูชาชวนเพื่อนรับโบนัสสูงสุด
2,000 บาท」และแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) บัญชีสมาชิกหรือ Username ของผู้ถูกแนะนำ
(2) ชื่อนามสกุลจริงของผู้ถูกแนะนำ
(3) ข้อมูลการฝากครั้งแรกของผู้ถูกแนะนำ
2. หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าตรวจสอบข้อมูลเ
รียบร้อย 「ผู้แนะนำ」
จะได้รับส่วนแบ่งค่าแนะนำของ「ผู้ถูกแนะนำ」
คิดเป็น 20% ของยอดฝากนั้น สูงสุดถึง 2,000 บาท
ระบบจะใช้เวลา 5-10
นาทีในการจ่ายโบนัสดังกล่าวเข้าสู่กระเป๋าหลักของบั
ญชีสมาชิกของคุณ
1. หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
「ผู้ถูกแนะนำ」สำเร็จ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
เพื่อแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) บัญชีสมาชิกหรือ Username ของ「ผู้แนะนำ」
(2) ชื่อนามสกุลจริงของ 「ผู้แนะนำ」
(3) หมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกไว้กับเว็ปไซต์ของ 「ผู้แนะนำ」
(4) ข้อมูลยอดเงินฝากครั้งแรก
2. หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าตรวจสอบข้อ
มูลเรียบร้อย ระบบจะใช้เวลา 5-10
นาทีในการจ่ายโบนัส
「วันอาสาฬหบูชาเชิญมารับโบนัส 50 บาท」
เข้าสู่กระเป๋าหลักของบัญชีสมาชิกคุณ
โบนัสของผู้แนะนำและเงื่อนไขการถอนเงิน โบนัสของผู้ถูกแนะนำและเงื่อนไขการถอนเงิน
✓ หลังจากได้รับ
「วันอาสาฬหบูชาชวนเพื่อนรับโบนัสสูงสุด 2,000
บาท」สมาชิกจำเป็นต้องทำเทิร์น 30
เท่าของการเดิมพันที่มีผล จึงจะสามารถถอนเงินได้
✓ โบนัส
「วันอาสาฬหบูชาชวนเพื่อนรับโบนัสสูงสุด
2,000 บาท」สามารถใช้เดิมพันคาสิโนสด
สล็อต
หวยหากนำไปเดิมพันในเกมประเภทอื่นจะถือเป็
นการละเมิดกฎของโปรโมชั่นและกำไรจะถูกหัก
ออกทันที
✓ หลังจากได้รับ
「วันอาสาฬหบูชาเชิญมารับโบนัส 50 บาท」
สมาชิกจำเป็นต้องทำเทิร์น 3
เท่าของการเดิมพันที่มีผล
จึงจะสามารถถอนเงินได้
✓ โบนัส「วันอาสาฬหบูชาเชิญมารับโบนัส 50
บาท」สามารถใช้เดิมพันคาสิโนสด สล็อต
หวยหากนำไปเดิมพันในเกมประเภทอื่นจะถือเป็น
การละเมิดกฎของโปรโมชั่นและกำไรจะถูกหักออ
กทันที

วันอาสาฬหบูชาชวนเพื่อนรับโบนัสสูงสุด 2,000 บาท

《กฎการสมัคร》

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น:ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2020 เวลา 00:00:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย GMT+7) ไปจนถึงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 23:59:59 (ตามเวลาประเทศไทย GMT+7)

2. กลุ่มเป้าหมาย: สมาชิกทั้งหมดของเว็บไซต์ 9JACK

3. เงื่อนไขการเข้าร่วม:
「ผู้แนะนำ」แนะนำให้กับ「ผู้ถูกแนะนำ」(ไม่จำกัดจำนวนคน)→「ผู้ถูกแนะนำ」 ปฏิบัติตามเงื่อนไขจากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมแจ้งข้อมูล 「ผู้แนะนำ」เพื่อขอรับโบนัส  「วันอาสาฬหบูชาเชิญมารับโบนัส 50 บาท」(สมาชิกแต่ละท่านรับได้ครั้งเดียว) → 「ผู้แนะนำ」 ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าแจ้งข้อมูลของ 「ผู้ถูกแนะนำ」เพื่อรับโบนัส  「วันอาสาฬหบูชาชวนเพื่อนรับโบนัสสูงสุด 2,000 บาท」

4. การตักเตือน: โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลและบัญชีธนาคารที่ใช้ถอนต้องมีชื่อตรงกับชื่อที่ผูกข้อมูลไว้กับเว็บไซต์ รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบัญชีธนาคาร ถ้าหากข้อมูลที่ท่านเคยผูกกับเว็บไซต์มีความผิดพลาด เช่น ชื่อบัญชีธนาคารไม่ตรงกับชื่อบัญชีจะไม่สามารถทำการถอนเงินได้  9JACK จะมีสิทธิ์ในการยึดกำไรและยอดคงเหลือของบัญชีที่เกี่ยวข้อง

5. ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ

《ข้อกำหนดและเงื่อนไข》

1. การจัดโปรโมชั่นมีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้น หากพบว่าผู้ใช้มีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี รวมถึงชื่อเดียวกัน, ที่อยู่อีเมลเดียวกัน, ที่อยู่ IP เดียวกันหรือที่คล้ายกัน ,อาศัยที่เดียวกัน, บัญชีธนาคารเดียวกัน ,คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันและพฤติกรรมการพนันที่ผิดปกติ หากพบเจอ 9JACK จะมีสิทธิในการยึดบัญชีของคุณพร้อมกับกำไรและยอดคงเหลือทั้งหมด

2. 9JACK เกมพนันกีฬาในการแทงบอลชุดหรือทายผลสกอร์ มีโอกาสได้รับเงินเดิมพันสูงถึง 500,000 บาท

3. การเดิมพันประเภทตรงข้าม, เสมอกัน, การเดิมพันเพื่อเลี่ยงการสูญเสีย (การเดิมพันตรงข้ามเว็บไซต์) การเดิมพันที่ถูกปฏิเสธ, การเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง, การตีเสมอกัน รวมทั้งการเดิมพันกีฬาใดๆ ที่มีการต่อรองน้อยกว่า 1.70 (เกมยุโรป) ราคาต่อรองการเดิมพัน (อัตราต่อรองมาเลย์ 0.70; อัตราต่อรองฮ่องกง 0.70; อัตราต่อรองอินโดนีเซีย -1.20; อัตราต่อรองอเมริกา -120) และที่ไม่ใช่ประเภททายผลกีฬาจะไม่ถูกนับ

4. การเดิมพันใดๆ ที่กระทำผ่านซอฟต์แวร์อย่างผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น「หุ่นยนต์」และ「การเปิดหน้าต่างคู่ / เปิดหลายหน้าต่าง」ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย 9JACK มีสิทธิในการยึดยอดคงเหลือของบัญชีที่ต้องสงสัยและปิดบัญชีสมาชิกดังกล่าวทันที

5. 9JACK มีสิทธิในการตรวจสอบบันทึกการเดิมพันของสมาชิกทุกคนและมีสิทธิในการระงับยกเลิกหรือเรียกคืนโปรโมชั่นทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ หากพบว่าสมาชิกละเมิดกฎและข้อบังคับของการแข่งขันหรือมีการฉ้อโกงเพื่อการหาผลกำไร

6. หากมีการสงสัยว่าบัญชีถูกละเมิดหรือไม่มีสิทธิในการได้รับโปรโมชั่น 9JACK สิทธิในการร้องขอให้สมาชิกส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตน

7. บุคคล / กลุ่มสมาชิก / องค์กรใด ๆ ที่ทางเราสงสัยว่าใช้วิธีการที่ไม่สุจริตหรือฉ้อโกงเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นความจริง 9JACK ขอสงวนสิทธิในการใช้บัญชีของคุณ พร้อมยึดผลกำไรและยอดคงเหลือในบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

8. เมื่อคุณยอมรับใน (ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร) ถือว่าคุณได้เข้าร่วมในโปรโมชั่นนี้

9. 9JACK มีสิทธิในการแก้ไขหรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ และเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. หากพบว่าสถานการณ์การพนันผิดกฎหมาย 9JACK จะหยุดการฝากเงิน (รวมถึงจำนวนกำไรและโบนัส) ระบบจะล้างยอดคงเหลือให้เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติ